Brut | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 | nl_nl en_gb
De dorpstuin
 • Projectgegevens
  • Opdracht

   Opmaak van een masterplan voor de dorpskern
  • Samenwerking

   Land (landschapsarchitect)
  • Schaal

   Dorpskern
  • Opdrachtgever

   West-Vlaamse Intercommunale
  • Status

   Afgerond, 2011
 • Afbeeldingen
  • /media/upload/1016 Wingene St Jan 6.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1016 Wingene St Jan 9.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1016 Wingene St Jan 5.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1016 Wingene St Jan 1.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1016 Wingene St Jan 8.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1016 Wingene St Jan 2.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1016 Wingene St Jan 4.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1016 Wingene St Jan 7.jpg.thumb.gif

Masterplan voor de kern van Sint-Jan

De dorpstuin

Sint-jan, Wingene

Met de voorziene heraanleg van de rioleringen in Sint-Jan besloot het gemeentebestuur van Wingene om samen met de bewoners na te denken over de heraanleg van de straten en pleinen na de rioleringswerken. Het participatieve traject onder de naam “Dorp inZicht” geeft de nauwe samenwerking met de bewoners vorm. Verschillende noden en vragen werden in de loop van de tijd  gebundeld. In een tweede fase, bij de ontwikkeling van plannen werd gevraagd aan BRUT en LAND om op een globale open wijze de verschillende vragen te toetsen aan realiseerbare toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

In eerste instantie is een analyse gemaakt van de ruime omgeving van Sint-Jan. Op deze manier konden verschillende bovenlokale ruimtelijke processen die inspelen op de lokale structuur van Sint-Jan in kaart worden gebracht. De verschillende aandachtpunten van de bewoners en het  gemeentebestuur werden telkens in relatie tot de verschillende ruimtelijke bevindingen getoetst. Ook de lokale planningscontext van het dorp zelf werd bekeken vanuit een onafhankelijke bril en in relatie gebracht met de vragen en noden van de bewoners en gemeente.

De resulteerde in een aantal basisprincipes die het nieuwe uitzicht van Sint-Jan in de toekomst kunnen bepalen en uiteindelijk in een voorontwerp voor een hernieuwde publieke ruimte voor het dorp moeten worden verwerkt. Vooral het idee van de dorpstuin deed de bewoners op een heel andere manier naar hun dorp kijken.