Brut | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 | nl_nl en_gb
Centrumfiguur
 • Projectgegevens
  • Opdracht

   Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan architectuur en publieke ruimte voor de districtskern
  • Samenwerking

   Vectris (mobilitieitsdeskudige), Landinzicht (landschapsarchitect)
  • Schaal

   Districtscentrum
  • Opdrachtgever

   Stad Antwerpen
  • Status

   Afgerond, 2012
 • Afbeeldingen
  • /media/upload/1012 hoboken_8.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1012 hoboken_14.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1012 hoboken_13.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1012 hoboken_10.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1012 hoboken_12.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1012 hoboken_9.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1012 hoboken_11.jpg.thumb.gif

Masterplan een beeldkwaliteitsplan voor het districtscentrum

Centrumfiguur

Hoboken, Antwerpen

Met de opmaak van het Masterplan Hoboken centrum wensen de stad Antwerpen en het district Hoboken over een ruimtelijke visie te beschikken waarbinnen zowel korte als lange termijn projecten, met lage en hoge investeringen, kunnen gekaderd worden. Zowel sociale, ecologische, economische en culturele aspecten komen aan bod. Het masterplan is opgebouwd rond 3 grote thema’s.

Het eerste thema draait rond het versterken van het centrum. Om de verloren identiteit van Hoboken opnieuw aan te wakkeren, is het belangrijk om de centrumfuncties zoveel mogelijk te concentreren binnen een samenhangend centrum. We definiëren het idee van de centrumfiguur. Dit is het samenhangend geheel van publieke ruimtes die de belangrijkste publiekstrekkende functies en groene plekken met elkaar verbindt. We werken met het idee van een jongerencluster waarbinnen een heel aantal scholen en andere functies, gericht op jongeren, op elkaar worden afgestemd. Binnen het centrum wordt er gezocht naar strategisch locaties, voornamelijk binnengebieden van bouwblokken, om het centrum verder te verdichten en verlevendigen.

De twee andere thema’s spelen zich af op een grotere schaal en bekijken de relatie tussen het centrum en zijn omgeving. In het thema ‘Hoboken bereikbaar’ bekijken we de mobiliteit volgens het STOP-principe. In het thema ‘Hoboken naar de Schelde’ onderzoeken we de relatie tussen het centrum en de Schelde-oever. Hoboken heeft altijd 2 gezichten gehad en dit willen we in de toekomst verder uitspelen. Waar het dorpscentrum eerder een goed functionerend en aangenaam centrum op schaal van Hoboken kan worden, kan deze strip langs de Schelde een bovenlokale functie opnemen waarin industrie, wonen, recreatie en groen met elkaar verweven worden.