Brut | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 | nl_nl en_gb
’t Steedje
 • Projectgegevens
  • Opdracht

   Opmaak van een masterplan en beeldkwaliteitsplan publieke ruimte voor de toeristisch strategische site
  • Samenwerking

   Land (landschapsarchitect), Aron (archeoloog)
  • Schaal

   Dorpskern
  • Opdrachtgever

   West-Vlaamse Intercommunale
  • Status

   Afgerond, 2010
 • Afbeeldingen
  • /media/upload/0910a oudenburg_1.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/0910a oudenburg_2.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/0910a oudenburg_3.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/0910a oudenburg_4.jpg.thumb.gif

Masterplan en beeldkwaliteitsplan voor de herinrichting van het openbaar domein binnen de toeristisch strategische site

’t Steedje

Oudenburg

Oudenburg maakt deel uit van het grootste monument in Europa, namelijk de grens van het Romeinse rijk of de Lithus Saxonicum. Het gemeentebestuur heeft ervoor gekozen deze troef verder uit te spelen en wenst het historisch kader als uitgangspunt aan te grijpen voor de herinrichting van het openbaar domein. Het masterplan tracht een algemene ruimtelijk-functionele kwaliteit van de publieke ruimte te combineren met deze toeristisch-recreatieve rol.

De oorsprong van Oudenburg is nog leesbaar in het stedelijk weefsel en heeft gezorgd voor een aanzienlijke archeologische rijkdom. ’t Steedje is het gedeelte van het weefsel dat binnen de vroegere omwalling viel. Als ontwerpers worden we geconfronteerd met de dualiteit die het historisch erfgoed met zich meebrengt. Enerzijds zorgt het voor meerwaarde maar anderzijds legt het ook veel beperkingen op.

De opdracht dient ons inziens in eerste plaats te focussen op een algemene basiskwaliteit van de publieke ruimte, zowel qua gebruik als qua beeld. Het openbaar domein moet over voldoende verblijfskwaliteit beschikken, veilig zijn en ook geschikt zijn om er zich vlot over te verplaatsen. Vervolgens werd ingezet op het subtiel integreren van het gegeven ‘erfgoed’. Om ons hierbij te helpen hebben we ook samengewerkt met de archeologen van Aron. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een masterplan met een algemene ruimtelijke visie, een beeldkwaliteitsplan voor de publieke ruimte en een lichtplan.