Brut | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 | nl_nl en_gb
Tussen dorp en landschap
 • Projectgegevens
  • Opdracht

   Opmaak van een masterplan voor het binnengebied Grimmertinge met integratie van verschillende sport- en gemeenschapsfuncties en nieuwe woonontwikkelingen
  • Samenwerking

   Land (landschapsarchitect)
  • Schaal

   15 ha projectgebied
  • Opdrachtgever

   West-Vlaamse Intercommunale
  • Status

   Afgerond, 2011
 • Afbeeldingen
  • /media/upload/1008b moorslede_1.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1008b moorslede_2.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/1008b moorslede_3.jpg.thumb.gif

Masterplan voor het binnengebied Grimmertinge

Tussen dorp en landschap

Moorslede

Het binnengebied Grimmertinge is opgespannen tussen twee van de drukke invalswegen naar de kern. Hoewel het binnengebied heel wat gemeenschapsfuncties (bibliotheek, jeugd- en sportcluster, CC, school, zwembad,…) bevat, is er geen onderlinge samenhang en al helemaal geen veilige verbinding met het centrum. Een grote houthandel scheidt het domein Grimmertinge van het centrum. Er wordt onderzocht hoe een woonontwikkeling op deze kavel het binnengebied zou kunnen vervolledigen.

We zien het binnengebied Grimmertinge en omgeving als 1 groot landschapspark waarin verschillende functies en faciliteiten zijn ingebed. Een groene campus waarin het landschap de verschillende functies verbindt. Kenmerkende landschapselementen geven structuur aan het groene tapijt. De bestaande bomenrijen worden versterkt en intensifiëren zichtlijnen en hoogteverschillen. Door het reliëf voelbaar te maken op de site wordt de relatie met het landschap versterkt.

Naast al deze gemeenschapsfuncties wordt ook het wonen onderdeel van de groene campus. We maken een referentie-ontwerp op voor een nieuwe woonontwikkeling van ongeveer 150 woningen. We ontwikkelen verschillende typologieën die inspelen op de landschappelijke omgeving: vrijstaande meergezinswoningen in het publieke park, Duowoningen die gebruik maken van het reliëf op de site,…