Brut | Antoine Dansaertstraat 92, 1000 Brussel info@brut-web.be | +32 (0)2 450 99 00 | nl_nl en_gb
Buurtpark en bedrijventerrein
 • Projectgegevens
  • Opdracht

   Opmaak van een ontwerpend onderzoek en masterplan voor de herontwikkeling een oud industrieterrein tot een nieuwe bedrijvenzone en buurtpark
  • Samenwerking

   Land (landschapsarchitect), Util (ingenieur stabiliteit), Bureau Bouwtechniek (adviseur duurzaamheid)
  • Schaal

   11 ha projectgebied
  • Opdrachtgever

   Stad Gent (met een conceptsubsidie van het Stadsvernieuwingsfonds)
  • Status

   Afgerond, 2012
 • Afbeeldingen
  • /media/upload/UCO 11.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/UCO 00.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/UCO 10.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/UCO 02.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/UCO 03.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/UCO 04.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/UCO 05.jpg.thumb.gif
  • /media/upload/UCO 07.jpg.thumb.gif

Ontwerpend onderzoek voor de herontwikkeling van de UCO-site Gent

Buurtpark en bedrijventerrein

Gent

De UCO-site is het laatste puzzelstuk in een complexe context van nieuwe ontwikkelingen. Het masterplan stemt de verschillende projecten op elkaar af en probeert zo een meerwaarde te creëren, zowel voor de bewoners van de Bloemekenswijk als voor de sociale economiebedrijven die zich op de site zullen vestigen.

Het project werd door de stad Gent ingediend bij het Stadsvernieuwingsfonds en de Vlaamse Regering kende een conceptsubsidie toe. BRUT werd geselecteerd om deze conceptstudie uit te voeren. Het ontwerpproces was er echt één van ‘onderhandelend ontwerpen’. Het eindresultaat kwam tot stand in nauw overleg met vele betrokken actoren.

De UCO-site is enerzijds de enige resterende mogelijkheid om de dichtbevolkte Bloemekenswijk toegang te geven tot (toekomstig) bereikbaar en kwalitatief openbaar groen. Anderzijds staat de economische invulling van de site, buiten alle discussie. Door zijn ligging, maar vooral ook door de aanwezige en bruikbare gebouwen lijkt de site wel de uitgelezen locatie voor de (her)localisatie van sociale economiebedrijven. De verzoening van deze twee, schijnbaar tegengestelde, toekomstige ambities voor dezelfde site stond centraal in de opdracht.